حسین عموزاد خلیلی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی


نام: حسین عموزاد خلیلی
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: صنایع
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: a m o o z a d 9 2 @ y a h o o . c o m
تلفن: 09125988723
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
مهندسی صنایع
علوم و تحقیقات
ایران
1394

دروس ارائه شده 3 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
ارزیابی کاروزمان
دانشکده مهندسی صنایع
215
دوشنبه
13
کارشناسی
طرح ریزی واحدهای صنعتی
دانشکده فنی
214
یکشنبه
16
کارشناسی
مدیریت تولید و عملیات
دانشکده فنی
213
شنبه
9
کارشناسی ارشد

سوابق اجرایی 2 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
کارشناس کنترل پروژه
صنایع دفاع
تیر 1386
تیر 1387
کارشناس مهندسی خرید
پارس خودرو
تیر 1387
شهریور 1388

جوایز و افتخارات 2 عنوان

عنوان
سال
دانشجوی نمونه پژوهشی کشور در دانشگاه آزاد اسلامی
1387
فارغ التحصیل نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
1387

تالیف و ترجمه 4 عنوان

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
ارزیابی کار و زمان
انتشارات آوای دانش گستر
1392
تالیف
طرح ریزی واحدهای صنعتی
انتشارات آوای دانش گستر
1392
تالیف
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی
انتشارات آوای دانش گستر
1393
تالیف
مدیریت تولید و عملیات
انتشارات آوای دانش گستر
1393
تالیف

مقالات در نشریات 1 مقاله

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
Impact of Transportation System on Total Cost in a two-echelon Dual Channel Supply chain
International Journal of Engineering
1394
1
24

تحقیقات 2 تحقیق

عنوان
رضایت مشتری و ارزیابی عملکرد کارکنان
مساله تولید سلولی و حل آن با الگوریتم فراابتکاری